Thuis » nieuws » JHRP

Journal for the History of Reformed Pietism (JHRP)

Eind januari 2015 is een nieuw wetenschappelijk tijdschrift over de geschiedenis van het gereformeerd piëtisme in de vroegmoderne tijd gepresenteerd. Het Journal for the History of Reformed Pietism – of kortweg JHRP – is een online tijdschrift dat wereldwijd vrij toegankelijk is.

     Het doel van JHRP is om een platform te bieden voor de bestudering van vormen van gereformeerd piëtisme over de grenzen van taal, land en confessie heen. Hierbij valt te denken aan de internationale invloed van het Engelse puritanisme en aan de verbindingen van puritanisme en nadere reformatie met het Duitse lutherse piëtisme.

   Het nieuwe tijdschrift is opgezet en wordt geredigeerd door em. prof. Dr W.J. Op 't Hof en dr J. van de Kamp die beiden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam zijn verbonden. Van de Kamp heeft ook een aanstelling bij de Universiteit Bremen. Zij worden daarbij geadviseerd door een groep toonaangevende onderzoekers op het gebied van het piëtisme, zoals prof. dr. Joel Beeke (Grand Rapids), prof. dr. Philip Benedict (Genève), prof. dr. Fred van Lieburg (Amsterdam) en prof. dr. Richard Muller (Grand Rapids).

   Het tijdschrift is vrij te raadplegen via http://jhrp.godgeleerdheid.vu.nl/index.php/jhrp. Na registratie op deze website worden belangstellenden geïnformeerd over het verschijnen van een nieuwe aflevering. De inhoud van JHRP wordt geïndexeerd in het bestand Pietas Studies.

 

    JHRP wordt vervaardigd met de programmatuur van Open Journal Systems. Hiermee worden wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, die zonder enige financiële, wettelijke of technische verhindering voor iedereen vrij toengankelijk zijn. Dit bevordert de verspreiding en uitwisseling van onderzoeksresultaten. In de Directory of Open Access Journals (DOAJ) zijn meer dan 10.000 van deze open tijdschriften geregistreerd.

Printversie

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie