Thuis » Intro

Nadere Reformatie & gereformeerd Piëtisme

Het gereformeerd Piëtisme was een vroomheidsbeweging binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerk in de zeventiende en achttiende eeuw. Gereformeerde piëtisten streefden naar het bevorderen van een ‘vrome levenswandel’ op alle levensterreinen.

De ‘Nadere Reformatie’ was een actieve beweging om dit doel door samenwerking te bereiken. Typerend was hun gewoonte om een ‘reformatieprogramma’ op te stellen of daarbij aan te sluiten. Bekende vertegenwoordigers waren Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jodocus van Lodenstein. Het gereformeerd Piëtisme is verwant aan het Engelse Puritanisme en de voorreformatorische devotie. Zie hierover in een beknopte Oriëntatie of in een uitgebreide Begripsbepaling.

 

Deze website

De website  ‘Sleutel tot de Nadere Reformatie’ bundelt de kennis over het gereformeerd Piëtisme en de Nadere Reformatie. De digitale bibliografie Pietas is de kern van de website. Met Pietas wordt de Nederlandstalige gereformeerde vroomheidsliteratuur geïnventariseerd. Het bestand wordt regelmatig uitgebreid. Geef u op voor de Nieuwsbrief Pietas Online.

De bibliografie Pietas Studies bevat de studies over de Nadere Reformatie. In het 'Onderzoeksarchief Pietas Studies’ zijn meer dan 600 publicaties digitaal beschikbaar.

De website is gestart op 20 oktober 2006. Deel uw kennis ook met anderen. . De website is een initiatief van de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR).

Printversie

 

Documentatieblad 2015

Het eerste nummer van het Documentatieblad Nadere Reformatie van 2015 is verschenen.  Lees verder ...

 

Nieuw tijdschrift online

Het eerste nummer van Journal for the History of Reformed Pietism is online beschikbaar.  Lees verder ...

 

Vroomheid bij de puriteinen

De 20e wintercursus was gewijd aan de pastorale praktijk van de puriteinen.  Lees verder

 

Geloof en gevoel

Op zaterdag 27 september 2014 vond in Gouda het jaarlijkse congres plaats. Deze maal over 'Geloof en gevoel in het gereformeerd Piëtisme'.  Lees verder ...

 

Christopher Love & Nederland

Het leven van de presbyteriaanse puritein Christopher Love (1618-1651) en zijn in het Nederlands vertaalde werk zijn grondig onderzocht. Lees verder ...

 

Pietas online sinds 17 mei 2011

De digitale bibliografie Pietas wordt gebruikt om de gereformeerde vroomheidsliteratuur te inventariseren. Lees verder ...

 

Duitse vertalingen onderzocht

Engelse en Nederlandse  stichtelijke lectuur werd ook in het Duits vertaald. Van het proefschrift van Jan van de Kamp verscheen een populair-wetenschappelijke uitgave.  Lees verder ...

 

Practycke der godtsaligheydt

Het onderzoek naar de Practycke der godtsaligheydt van Lewis Bayly is afgerond. Op 21 november 2009 zijn de resultaten gepresenteerd. Tevens verscheen een bundel artikelen met een Bibliografie van de momenteel bekende drukken.   Lees verder ...

 

 

 

 

 

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie