Thuis » Intro

Nadere Reformatie & gereformeerd Piëtisme

Het gereformeerd Piëtisme was een vroomheidsbeweging binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerk in de zeventiende en achttiende eeuw. Gereformeerde piëtisten streefden naar het bevorderen van een ‘vrome levenswandel’ op alle levensterreinen.

De ‘Nadere Reformatie’ was een actieve beweging om dit doel door samenwerking te bereiken. Typerend was hun gewoonte om een ‘reformatieprogramma’ op te stellen of daarbij aan te sluiten. Bekende vertegenwoordigers waren Willem Teellinck, Gisbertus Voetius en Jodocus van Lodenstein. Het gereformeerd Piëtisme is verwant aan het Engelse Puritanisme en de voorreformatorische devotie. Zie hierover in een beknopte Oriëntatie of in een uitgebreide Begripsbepaling.

 

Deze website

De website  ‘Sleutel tot de Nadere Reformatie’ bundelt de kennis over het gereformeerd Piëtisme en de Nadere Reformatie. De digitale bibliografie Pietas is de kern van de website. Met Pietas wordt de Nederlandstalige gereformeerde vroomheidsliteratuur geïnventariseerd. Het bestand wordt regelmatig uitgebreid. Geef u op voor de Nieuwsbrief Pietas Online.

De bibliografie Pietas Studies bevat de studies over de Nadere Reformatie. In het 'Onderzoeksarchief Pietas Studies’ zijn meer dan 600 publicaties digitaal beschikbaar.

De website is gestart op 20 oktober 2006. Deel uw kennis ook met anderen. . De website is een initiatief van de Stichting Studie der Nadere Reformatie (SSNR).

Printversie

  

 

 

Congres over epidemieën

Het congres 2021 was gewijd aan de piëtistische visie op epidemieën. Beluister nu de voordrachten en de discussie.

 

Wintercursus

De aanstaande wintercursus gaat over: Geestelijke leiding van puriteinen. Lees verder...

 

ReCePP

Volg onderzoek naar Puritanisme en Nadere Reformatie door ReCepp. Lees verder ...

 

Encyclopedie Nadere Reformatie

Het derde deel van de ENR over de thema's A-K verscheen in november 2020. Lees verder ...

 

Documentatieblad 2021

Het eerste nummer van het Documentatieblad Nadere Reformatie van 2021 is verschenen.  Lees verder ... 

 

Nieuwsbrief Pietas Online

Net verschenen:  het tiende nummer van de Nieuwsbrief Pietas Online met het laatste nieuws over Pietas.  Lees en schrijf in ...

 

Twee nieuwe boeken

Op 24 september 2016 verschenen in Utrecht het tweede deel van de Encyclopedie Nadere Reformatie en een boekje over de uitgever Hendrik Versteeg (1630-1673). Dit gebeurde op het Lodensteyncongres.

 

Emeritaat prof.dr. W.J. op't Hof

Op 10 april 2015 nam W.J. op 't Hof afscheid van de Vrije Universiteit. Die dag verschenen tevens de Encyclopedie van de Nadere Reformatie en de feestbundel Pietas reformata.

 

Nieuw tijdschrift online

Het tweede nummer van Journal for the History of Reformed Pietism is online beschikbaar.  Lees verder ...

 

Christopher Love & Nederland

Het leven van de presbyteriaanse puritein Christopher Love (1618-1651) en zijn in het Nederlands vertaalde werk zijn grondig onderzocht. Lees verder ...

 

Pietas online sinds 17 mei 2011

De digitale bibliografie Pietas wordt gebruikt om de gereformeerde vroomheidsliteratuur te inventariseren. Lees verder ...

 

Duitse vertalingen onderzocht

Engelse en Nederlandse  stichtelijke lectuur werd ook in het Duits vertaald. Van het proefschrift van Jan van de Kamp verscheen een populair-wetenschappelijke uitgave.  Lees verder ...

 

Practycke der godtsaligheydt

Het onderzoek naar de Practycke der godtsaligheydt van Lewis Bayly is afgerond. Op 21 november 2009 zijn de resultaten gepresenteerd. Tevens verscheen een bundel artikelen met een Bibliografie van de momenteel bekende drukken.   Lees verder ...

 

 

 

 

 

Ontwerp en realisatie: Novatrix | Advies: Stichting Reformatica
© Stichting Studie der Nadere Reformatie